فکر کنید و ثروتمند شوید


فکر کنید و ثروتمند شوید

توضیحات:

اسم این کتاب هم کاملا برانگیزاننده است و می تواند محرک قوی برای خواندنش باشد. اینکه چطور با اندیشیدن بتوانیم ثروتمند شویم. این کتاب درباره دستاوردهای شخصی میلیاردر اسکاتلندی – آمریکایی، اندرو کارنیج و تجربه های شخصی وی است. در واقع همه مطالب کتاب الهام گرفته از زندگی کارنیج است و حداقل نشان می دهد برای نویسنده این تجربیات جواب داده چون از کتابش 30 میلیون نسخه به فروش رفته است.

نویسنده: ناپلئون هیل

تعداد جلد: 1 جلدی

شماره شابک: 9789642364466

قیمت:  34,000 تومان