متافیزیک چیست


متافیزیک چیست

توضیحات:

کتاب «متافیزیک چیست» نوشته‌ی «مارتین هایدگر» و ترجمه‌ی «سیاوش جمادی» است. در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: «" چرا موجودات به‌جای آن‌که نباشند هستند؟ " به نزد هایدگر، تاریخ متافیزیک غرب این پرسش لایب نیتس را یکسره به‌غفلت سپرده یا در پاسخ‌هایی که به این پرسش داده آن را لوث کرده است. متافیزیک چیست؟ پرسش وجود را پس از هستی و زمان دگرباره از راهی که به نزد هایدگر دیگر مشوب به متافیزیک هستی و زمان نیست مطرح می‌کند. هم ازاین‌رو، این درس گفتار از نخستین گام‌های هایدگر در آنچه به گشت تفکر او معروف است نشان دارد...» در قسمتی از کتاب می‌خوانیم: «در بخش دوم این پیشگفتار، کوشیده‌ایم تا از رهگذر فهم این اثر و مناسبت آن با سیر و سلوک فکری هایدگر به طور کلی، در حد توان خود، خطوط اصلی فلسفه و تفکر او را مطرح کنیم. خواننده مختار است که این بخش را قبل یا بعد از خواندن اصل اثر مطالعه کند، یا اصلاً آن را نخواند؛ ولی ما، به اقتضای زبان کمابیش غامض این اثر، بر آن بوده‌ایم که، در عین حفظ امانت، فهم درس گفتار را برای خود و شاید برای بعضی از خوانندگان آسان‌تر کنیم، و در عین کوشش برای موجزگویی، خود را مقید به آن نکرده‌ایم که مقدمه، بنا به رسم معمول، الزاما کوتاه‌تر از متن باشد؛ زیرا اولاً خوانش هر یک از آثار هایدگر جدا از زمینه کلی تفکر او به زحمت ممکن است وافی به مقصود باشد، و ثانیا قصد ما از ترجمه این اثر صرفا آن نبوده است که کاری کرده باشیم، بلکه در حد توان کوشیده‌ایم که این کار هرچه مؤثرتر باشد.» این کتاب را انتشارات «ققنوس» منتشر کرده است.

نویسنده: مارتین هایدگر

تعداد جلد: 1 جلدی

شماره شابک: 9789643115326

قیمت:  10,000 تومان